© DVIT Maribor, Muzej premogovništva Slovenije, Velenje

November 2006
info@dvit-maribor.si

003 004 009 010 012
013 014 015 016 017
022 023 024 026 027
029 030 032 033 034
035 040 041 042 045
047 050 051 054 055
056 057 058 059 060