Obvestila

 

 

Gradivo s seminarja DVIT Maribor z dne 23.11.2012

 

Gradivo s strokovnega posveta DVIT Maribor (izvedba dne 23.11.2012) je na voljo v elektronski obliki (format PDF).

 

 

Predstavljeni temi:

 

Prepoznavanje dejavnikov stresa, obvladovanje stresa in promocija zdravja v skupini IMPOL, Željka Kutija (IMPOL d.d.)

 

Vloga vodstvenih delavcev in zaposlenih pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v družbi PALOMA d.d., Gordan Škerlec (PALOMA d.d.)

 

 

Če želite prejeti gradivo, nam prosim posredujte vaš elektronski poštni naslov, na katerega boste v primeru poravnane kotizacije seminarja oz. v primeru plačane članarine DVIT Maribor prejeli povezavo do spletnega mesta, kjer se gradivo nahaja.

 

Naš kontaktni e-naslov: info@dvit-maribor.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© DVIT Maribor